J. Slott Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. feb. 2018
 • CVR 39326205

Virksomheden J. Slott Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gislinge. De blev etableret i 8. februar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -42.188 DKK, mens den i 2022 var på -3.751 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -82.214 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-82’ DKK

-125%

Egenkapital

245’ DKK

-37%

Omsætning

-

Resultat før skat

-43’ DKK

-113%

Årets resultat

2023-82.214 DKK
2022329.010 DKK
202142.340 DKK
2020116.745 DKK
201964.377 DKK
201848.225 DKK

Likviditetsgrad

368 %

-68%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

73 %

-20%
God

Overskudsgrad

-

Balance

336’ DKK

-21%

Bruttofortjeneste

-42’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

336’ DKK

-21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -42’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  0
  -43’
  -
  -43’
  -39’
  -82’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  312’
  336’
  336’
  50’
  134’
  61’
  -
  245’
  -
  245’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  5’
  91’
  336’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J. Slott Holding ApS 08.02.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Tranekær 7 · DK-4532 Gislinge 01.07.2022
Morelhaven 10 · DK-4532 Gislinge 08.02.2018 30.06.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.02.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-08 08.02.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.02.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 17.12.2018
Selskabet tegnes af en direktør. 08.02.2018 30.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jonas Slott Andersen 17.12.2018
Jonas Slott Andersen 08.02.2018 30.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jonas Slott Andersen 08.02.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J. Slott Holding ApS

Tranekær 7
4532 Gislinge

CVR

39326205

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. februar 2018

P-nummer

1023338722

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-