D. R. Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. jan. 2018
 • CVR 39302144

Virksomheden D. R. Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København N. De blev etableret i 31. januar 2018 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.200 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 497.694 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

498’ DKK

+392%

Egenkapital

826’ DKK

+115%

Omsætning

-

Resultat før skat

497’ DKK

+392%

Årets resultat

2022497.694 DKK
2021101.087 DKK
2020174.567 DKK
2019169.856 DKK
201851.711 DKK

Likviditetsgrad

320 %

-1%
God

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

74 %

-10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.108’ DKK

+138%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

904’ DKK

+246%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -2’
  -
  -2’
  497’
  -
  497’
  -1’
  498’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  196’
  -
  -
  204’
  204’
  -
  -
  -
  -
  102’
  904’
  1.108’
  50’
  717’
  59’
  -
  826’
  -
  826’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  -
  -
  -
  -
  -
  283’
  1.108’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
D. R. Holding ApS 31.01.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Nordbanegade 22 · DK-2200 København N 20.03.2019
Nordbanegade 22 · DK-2200 København N 31.01.2018 19.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 31.01.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-01-31 31.01.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 31.01.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 31.01.2018

Direktører

Navn Fra Til
Ditlev William Høgh Rosing 31.01.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ditlev William Høgh Rosing 31.01.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

D. R. Holding ApS

Nordbanegade 22
2200 København N

CVR

39302144

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. januar 2018

P-nummer

1023312227

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-