Entire Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. okt. 2017
 • CVR 39039427

Virksomheden Entire Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Smørum. De blev etableret i 23. oktober 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -625 DKK, mens den i 2021 var på -1.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.579 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

+1%

Egenkapital

42’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

+1%

Årets resultat

2022-1.579 DKK
2021-1.596 DKK
2020-1.280 DKK
2019-1.265 DKK
2018-1.920 DKK

Likviditetsgrad

2.289 %

-3%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+48%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

44’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+50%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

44’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  44’
  44’
  44’
  50’
  -8’
  -
  -
  42’
  -
  42’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  2’
  44’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Entire Ejendomme ApS 23.10.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Klokkertoften 24 · DK-2765 Smørum 23.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 23.10.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-10-23 23.10.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.10.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes alene af direktøren. 23.10.2017

Direktører

Navn Fra Til
Ronni Per Jan Adriansen Laue Nielsen 23.10.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ronni Per Jan Adriansen Laue Nielsen 23.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Entire Ejendomme ApS

Klokkertoften 24
2765 Smørum

CVR

39039427

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. oktober 2017

P-nummer

1022961795

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive udlejningsvirksomhed af ejendomme, handel og finansiering, investering og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes alene af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller