Include PR ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. maj 2017
 • CVR 38806467

Virksomheden Include PR ApS befinder sig i branchen "Public relations og kommunikation" og har adresse i Nærum. De blev etableret i 29. maj 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.575 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.600 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

-19%

Egenkapital

-20’ DKK

-39%

Omsætning

-

Resultat før skat

-6’ DKK

-19%

Årets resultat

2023-5.600 DKK
2022-4.716 DKK
2021-6.929 DKK
2020-69.000 DKK
2019-7.202 DKK
2018-396.995 DKK
20171.139.276 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -6’
  -
  -6’
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -70’
  -
  -
  -20’
  -
  -20’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  20’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Include PR ApS 25.03.2019
Bucka-Aittala Holding ApS 29.05.2017 24.03.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Egevejen 16 · DK-2850 Nærum 29.05.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
702100 Public relations og kommunikation 25.03.2019
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.05.2017 24.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-03-25 25.03.2019
2017-05-29 29.05.2017 24.03.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.05.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 29.05.2017

Direktører

Navn Fra Til
Michael Bucka-Aittala 29.05.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Bucka-Aittala 29.05.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Include PR ApS

Egevejen 16
2850 Nærum

CVR

38806467

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. maj 2017

P-nummer

1022689068

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702100
Public relations og kommunikation

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af PR- og kommunikationsydelser og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-