Pawlik entreprise ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jul. 2017
 • CVR 38796569

Virksomheden Pawlik entreprise ApS befinder sig i branchen "Forberedende byggepladsarbejder" og har adresse i Stensved. De blev etableret i 14. juli 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -21.379 DKK, mens den i 2020 var på 36.916 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -17.841 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-18’ DKK

-207%

Egenkapital

5’ DKK

-78%

Omsætning

-

Resultat før skat

-23’ DKK

-206%

Årets resultat

2021-17.841 DKK
202016.652 DKK
2019-22.343 DKK
2018-21.485 DKK

Likviditetsgrad

171 %

-28%
God

Afkastningsgrad

-181 %

-419%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

41 %

-28%
God

Overskudsgrad

-

Balance

12’ DKK

-70%

Bruttofortjeneste

-21’ DKK

-158%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

12’ DKK

-70%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -21’
  -
  0
  -
  -22’
  0
  -1’
  -
  -1’
  -23’
  -
  -23’
  -
  -18’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  2’
  12’
  12’
  50’
  -
  -
  -45’
  5’
  -
  5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  1’
  7’
  12’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Pawlik entreprise ApS 14.07.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Skovbrynet 2 · DK-4773 Stensved 14.07.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
431200 Forberedende byggepladsarbejder 14.07.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-07-14 14.07.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.07.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 14.07.2017

Direktører

Navn Fra Til
John Pawlik 14.07.2017
John Pawlik 14.07.2017 30.06.2022

Legalle ejere

Navn Fra Til
Pawlik Holding ApS 14.07.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Pawlik 14.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Pawlik entreprise ApS

Skovbrynet 2
4773 Stensved

CVR

38796569

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. juli 2017

P-nummer

1022665533

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

431200
Forberedende byggepladsarbejder

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udførelse af entrepriser som total-, hoved- eller underentreprenør samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-