Fjelsted Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jun. 2017
 • CVR 38750356

Virksomheden Fjelsted Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Veksø Sjælland. De blev etableret i 26. juni 2017 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -128 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+73%

Egenkapital

65’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

+73%

Årets resultat

2023-128 DKK
2022-468 DKK
2021-437 DKK
202022.758 DKK
2019-20 DKK
2018-6.320 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

65’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

65’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  65’
  65’
  65’
  50’
  15’
  -
  -
  65’
  -
  65’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  65’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Fjelsted Holding ApS 26.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Agervej 16 · DK-3670 Veksø Sjælland 29.11.2019
Agervej 12 · DK-3670 Veksø Sjælland 26.06.2017 28.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-06-26 26.06.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.06.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør 26.06.2017

Direktører

Navn Fra Til
Peter Fjelsted 26.06.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Fjelsted 26.06.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Fjelsted Holding ApS

Agervej 16
3670 Veksø Sjælland

CVR

38750356

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juni 2017

P-nummer

1022585866

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Pfservice@mail.dk

Telefon

40451575

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje og administrere aktier og anparter i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-