Holdingselskabet af 20/12-2016 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. dec. 2016
 • CVR 38270613

Virksomheden Holdingselskabet af 20/12-2016 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København V. De blev etableret i 20. december 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -7.937 DKK, mens den i 2020 var på -7.937 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 49.031 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

49’ DKK

-47%

Egenkapital

101’ DKK

+94%

Omsætning

-

Resultat før skat

41’ DKK

-56%

Årets resultat

202149.031 DKK
202093.361 DKK
2019-57.304 DKK
2018-120.253 DKK
201786.106 DKK

Likviditetsgrad

32 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

68 %

+29%
God

Overskudsgrad

-

Balance

147’ DKK

+50%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

15’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  49’
  49’
  41’
  -
  41’
  -8’
  49’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  132’
  -
  -
  132’
  132’
  -
  -
  -
  15’
  -
  15’
  147’
  50’
  51’
  -
  -
  101’
  -
  101’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  29’
  -
  -
  -
  -
  5’
  47’
  147’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Holdingselskabet af 20/12-2016 ApS 20.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Vesterbrogade 56 · DK-1620 København V 19.04.2020
Vesterbrogade 26 · DK-1620 København V 20.12.2016 18.04.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-20 20.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.12.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af den samlede direktion. 20.12.2016

Direktører

Navn Fra Til
Filip Lyngholm Jakobsen 20.12.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Filip Lyngholm Jakobsen 20.12.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Holdingselskabet af 20/12-2016 ApS

Vesterbrogade 56
1620 København V

CVR

38270613

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. december 2016

P-nummer

1022023973

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hi@filipjakobsen.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-