THR Invest Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. nov. 2016
 • CVR 38225529

Virksomheden THR Invest Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 30. november 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.251 DKK, mens den i 2021 var på -3.015 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.361 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

-105%

Egenkapital

79’ DKK

-46%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

-100%

Årets resultat

2022-4.361 DKK
202187.915 DKK
2020175.645 DKK
2019-143.450 DKK
201823.033 DKK
201761.156 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

79’ DKK

-46%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-107%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  1’
  0
  -
  1’
  0
  -
  0
  -4’
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  -
  -
  33’
  -
  79’
  50’
  29’
  -
  -
  79’
  -
  79’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  79’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
THR Invest Holding ApS 30.11.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Iranvej 33 · DK-2300 København S 30.11.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.11.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-11-30 30.11.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 30.11.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
virksomheden tegnes af 1 direktør 11.12.2018
Virksomheden tegnes af 1 direktør 30.11.2016 30.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Hounou Rathleff 11.12.2018
Thomas Hounou Rathleff 30.11.2016 30.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Hounou Rathleff 11.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

THR Invest Holding ApS

Iranvej 33
2300 København S

CVR

38225529

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. november 2016

P-nummer

1021973803

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at være Holding selskab

Tegningsregel

virksomheden tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-