Stine Vestergaard Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. nov. 2016
 • CVR 38218085

Virksomheden Stine Vestergaard Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hobro. De blev etableret i 29. november 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.535 DKK, mens den i 2022 var på -14.223 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -248.040 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-248’ DKK

+64%

Egenkapital

2.169’ DKK

-12%

Omsætning

-

Resultat før skat

-134’ DKK

+82%

Årets resultat

2023-248.040 DKK
2022-690.749 DKK
2021711.072 DKK
2020659.576 DKK
2019747.594 DKK
20181.085.105 DKK
2017110.442 DKK
20161.007.193 DKK

Likviditetsgrad

3.398 %

-96%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

97 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.234’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+54%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.234’ DKK

+13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  528’
  0
  -654’
  -127’
  -134’
  -
  -134’
  -114’
  -248’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  246’
  -
  140’
  2.234’
  2.234’
  50’
  2.119’
  -
  -
  2.169’
  -
  2.169’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  66’
  2.234’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Stine Vestergaard Holding ApS 29.11.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Snehøjvej 11 · DK-9500 Hobro 22.02.2023
Smedevej 38A · DK-9500 Hobro 29.11.2016 21.02.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 29.11.2016 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-11-29 29.11.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.11.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 29.11.2016

Direktører

Navn Fra Til
Stine Lund Vestergaard 29.11.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Stine Lund Vestergaard 29.11.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Stine Vestergaard Holding ApS

Snehøjvej 11
9500 Hobro

CVR

38218085

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. november 2016

P-nummer

1021965940

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje selskaber helt eller delvist, foretage investeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-