Kristian Kronborg Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. sep. 2016
 • CVR 38027522

Virksomheden Kristian Kronborg Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 21. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 132.302 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

132’ DKK

+1%

Egenkapital

296’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

132’ DKK

+1%

Årets resultat

2022132.302 DKK
2021130.701 DKK
2020132.358 DKK
2019110.625 DKK
2018258.754 DKK
201746.734 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

44 %

-5%
God

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

302’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  2’
  133’
  -
  0
  -
  0
  132’
  -
  132’
  -
  132’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  225’
  225’
  -
  -
  -
  -
  77’
  -
  302’
  75’
  103’
  118’
  -
  296’
  -
  296’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  7’
  302’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kristian Kronborg Holding ApS 21.09.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Funder Skovvej 170 · DK-8600 Silkeborg 04.09.2020
Funder Skovvej 170 · DK-8600 Silkeborg 21.01.2019 03.09.2020
Jægergårdsgade 132 · DK-8000 Aarhus C 16.10.2018 20.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.09.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-09-21 21.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
75.000 DKK 21.09.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 21.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Kristian Kronborg 21.09.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
Kristian Kronborg 23.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kristian Kronborg 21.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kristian Kronborg Holding ApS

Funder Skovvej 170
8600 Silkeborg

CVR

38027522

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. september 2016

P-nummer

1021771925

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kristiankronborg@live.dk

Telefon

27595542

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

75.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-