Carte Blanche Living ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. sep. 2016
 • CVR 37989843

Virksomheden Carte Blanche Living ApS befinder sig i branchen "Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger" og har adresse i Helsingør. De blev etableret i 6. september 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 131.337 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Caroline Bircow Næss-Schmidt.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

0 DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
2021-246 DKK
2020-52.074 DKK
2019-23.275 DKK
201889.166 DKK
2017-476 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  -40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Carte Blanche Living ApS 11.10.2021
Carte Blanche Living IVS 06.09.2016 10.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Møllevænget 10A · DK-3000 Helsingør 03.07.2019
Bernstorffsvej 100 · DK-2900 Hellerup 22.11.2018 02.07.2019
Hartmannsvej 25A · DK-2900 Hellerup 12.01.2017 21.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
472900 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger 06.09.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-11 11.10.2021
2021-07-30 30.07.2021 10.10.2021
2016-09-06 06.09.2016 29.07.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.10.2021
100 DKK 06.09.2016 10.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 06.09.2016

Direktører

Navn Fra Til
Caroline Bircow Næss-Schmidt 06.09.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
Caroline Bircow Næss-Schmidt 07.09.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Caroline Bircow Næss-Schmidt 06.09.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Carte Blanche Living ApS

Møllevænget 10
3000 Helsingør

CVR

37989843

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. september 2016

P-nummer

1021728906

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

472900
Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

carolinebircow@flp.com

Telefon

20313067

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er formueforvaltning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-