Kolmos Weis Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. aug. 2016
 • CVR 37975575

Virksomheden Kolmos Weis Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 31. august 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 7.500 DKK, mens den i 2020 var på -6.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.280.056 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.280’ DKK

+636%

Egenkapital

3.190’ DKK

+59%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.306’ DKK

+699%

Årets resultat

20211.280.056 DKK
2020173.931 DKK
2019954.593 DKK
2018452.474 DKK
2017470.498 DKK

Likviditetsgrad

61 %

Svag

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

68 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.716’ DKK

+62%

Bruttofortjeneste

8’ DKK

+209%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

926’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  8’
  -
  -
  -
  8’
  128’
  -38’
  1.090’
  1.181’
  1.306’
  -
  1.306’
  -26’
  1.280’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.691’
  -
  -
  3.789’
  3.789’
  -
  -
  65’
  450’
  0
  926’
  4.716’
  50’
  519’
  114’
  -
  3.190’
  -
  3.190’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  900’
  -
  -
  -
  -
  187’
  1.525’
  4.716’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kolmos Weis Invest ApS 31.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Nordkrog 27 · DK-2900 Hellerup 29.06.2021
Vindestræde 3 · DK-2820 Gentofte 06.04.2017 28.06.2021
Fauerholm Alle 6 · DK-2820 Gentofte 31.08.2016 05.04.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 31.08.2016 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-08-31 31.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 31.08.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 31.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Kasper Kolmos Weis 31.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kasper Kolmos Weis 31.08.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kolmos Weis Invest ApS

Nordkrog 27
2900 Hellerup

CVR

37975575

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. august 2016

P-nummer

1021713364

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være et holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-