MRD Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jun. 2016
 • CVR 37826421

Virksomheden MRD Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hjørring. De blev etableret i 27. juni 2016 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.800 DKK, mens den i 2022 var på -4.028 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 35.178 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

35’ DKK

+59%

Egenkapital

304’ DKK

+13%

Omsætning

-

Resultat før skat

34’ DKK

+61%

Årets resultat

202335.178 DKK
202222.079 DKK
202185.558 DKK
2020-56.258 DKK
201931.875 DKK
201895.095 DKK
2017-84.421 DKK
2016235.186 DKK

Likviditetsgrad

10 %

-33%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-11%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

66 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

459’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-19%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

15’ DKK

-34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  0
  -
  -
  0
  34’
  -
  34’
  -1’
  35’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  444’
  -
  -
  444’
  444’
  -
  -
  -
  -
  8’
  15’
  459’
  -
  92’
  -
  -
  304’
  -
  304’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  -
  -
  -
  -
  155’
  459’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MRD Holding ApS 06.05.2021
MRD Holding IVS 27.06.2016 05.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Øster Hedevej 122 · DK-9800 Hjørring 22.05.2018
Bragesvej 14 · DK-9800 Hjørring 27.06.2016 21.05.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.06.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-06 06.05.2021
2016-06-27 27.06.2016 05.05.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.05.2021
1 DKK 27.06.2016 05.05.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 27.06.2016

Direktører

Navn Fra Til
Martin Rokholm Dahl 27.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Rokholm Dahl 27.06.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MRD Holding ApS

Øster Hedevej 122
9800 Hjørring

CVR

37826421

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. juni 2016

P-nummer

1021541040

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Beandahl@gmail.com

Telefon

26277294

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er holdingvirksomhed med handel og investering, herunder besidde ejerandele i andre selskaber, samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-