Modulkursus ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. nov. 2015
 • CVR 37208396

Virksomheden Modulkursus ApS befinder sig i branchen "Anden undervisning i.a.n." og har adresse i Odense M. De blev etableret i 6. november 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 35.175 DKK, mens den i 2020 var på 79.649 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 25.702 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

26’ DKK

-58%

Egenkapital

105’ DKK

-32%

Omsætning

-

Resultat før skat

33’ DKK

-57%

Årets resultat

202125.702 DKK
202060.738 DKK
201933.136 DKK
201863.185 DKK
2017134.259 DKK
201631.698 DKK

Likviditetsgrad

281 %

-19%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

64 %

-9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

164’ DKK

-25%

Bruttofortjeneste

35’ DKK

-56%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

164’ DKK

-25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  35’
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  33’
  -
  33’
  -8’
  26’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  159’
  164’
  164’
  40’
  65’
  -
  -
  105’
  -
  105’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  56’
  58’
  164’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Modulkursus ApS 10.05.2021
Modulkursus IVS 06.11.2015 09.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Dankvart Dreyers Vej 54 · DK-5230 Odense M 05.10.2020
Dankvart Dreyers Vej 54 · DK-5230 Odense M 06.11.2015 04.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
855900 Anden undervisning i.a.n. 06.11.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-10 10.05.2021
2015-11-06 06.11.2015 09.05.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.05.2021
2.500 DKK 06.11.2015 09.05.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af selskabets direktør 06.11.2015

Direktører

Navn Fra Til
Robert Wengler 06.11.2015

Legalle ejere

Navn Fra Til
Robert Wengler 06.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Modulkursus ApS

Dankvart Dreyers Vej 54
5230 Odense M

CVR

37208396

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. november 2015

P-nummer

1020873082

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

855900
Anden undervisning i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af kurser samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af selskabets direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-