TheDuck.dk ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. nov. 2015
 • CVR 37202630

Virksomheden TheDuck.dk ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Klarup. De blev etableret i 3. november 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 63.411 DKK, mens den i 2020 var på 20.178 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 53.192 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

53’ DKK

+166%

Egenkapital

86’ DKK

+149%

Omsætning

-

Resultat før skat

62’ DKK

Årets resultat

202153.192 DKK
202020.028 DKK
2019-4.894 DKK
201815.769 DKK
2017-42.081 DKK
2016-63.521 DKK

Likviditetsgrad

257 %

+13%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

30 %

+114%
God

Overskudsgrad

-

Balance

290’ DKK

+16%

Bruttofortjeneste

63’ DKK

+214%

Gældsforpligtelser

204’ DKK

-5%

Tilgodehavende

203’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  63’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  62’
  -
  62’
  -8’
  53’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  87’
  -
  87’
  -
  -
  -
  -
  87’
  -
  1’
  -
  35’
  167’
  203’
  290’
  50’
  36’
  -
  -
  86’
  -
  86’
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  125’
  -
  -
  -
  -
  3’
  9’
  79’
  290’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TheDuck.dk ApS 03.11.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Liselejevej 4 · DK-9270 Klarup 03.11.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 03.11.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-11-03 03.11.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 03.11.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 11.12.2018
Selskabet tegnes af en direktør alene. 03.11.2015 24.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Ivan Schmidt Nielsen 14.12.2018
Ivan Schmidt Nielsen 03.11.2015 24.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ivan Schmidt Nielsen 03.11.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TheDuck.dk ApS

Liselejevej 4
9270 Klarup

CVR

37202630

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. november 2015

P-nummer

1020867732

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive webshops relateret til legetøj, møbler og interiør, samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-