KGJ Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. mar. 2015
 • CVR 36694106

Virksomheden KGJ Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odder. De blev etableret i 12. marts 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -808 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

-151%

Egenkapital

201’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

-151%

Årets resultat

2022-808 DKK
20211.598 DKK
2020-1.593 DKK
201997.630 DKK
20180 DKK
20170 DKK
20160 DKK
20150 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

201’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

-40%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -1’
  -
  -1’
  0
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  200’
  200’
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  201’
  200’
  1’
  -
  -
  201’
  -
  201’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  201’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KGJ Invest ApS 12.03.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Rønhøjs Ager 15 · DK-8300 Odder 24.05.2018
Rønhøjs Ager 24 · DK-8300 Odder 12.03.2015 23.05.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.03.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-04-25 25.04.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 25.04.2017
100.000 DKK 12.03.2015 24.04.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 29.08.2016
Selskabet tegnes af en direktør. 12.03.2015 18.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Kenneth Graabek Johansen 29.08.2016
Kenneth Graabek Johansen 12.03.2015 18.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kenneth Graabek Johansen 12.03.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KGJ Invest ApS

Rønhøjs Ager 15
8300 Odder

CVR

36694106

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. marts 2015

P-nummer

1020264329

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

johansensemail@gmail.com

Telefon

23490227

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde aktier, anparter og andre kapitalan-dele samt enhver aktivitet i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-