FAGERNES VENTURES ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jan. 2015
 • CVR 36498080

Virksomheden FAGERNES VENTURES ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Borre. De blev etableret i 22. januar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -18.750 DKK, mens den i 2021 var på -15.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -825.723 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-826’ DKK

< -999%

Egenkapital

-521’ DKK

-271%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.060’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-825.723 DKK
2021-50.244 DKK
2020675.965 DKK
2019-89.166 DKK
2018-388.182 DKK
2017-25.014 DKK
2016239.017 DKK
2015-6.090 DKK

Likviditetsgrad

61 %

+145%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-134 %

-506%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

388’ DKK

-58%

Bruttofortjeneste

-19’ DKK

-19%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

358’ DKK

+134%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -19’
  -
  -
  -
  -
  20’
  -1’
  -
  19’
  -1.060’
  -
  -1.060’
  -234’
  -826’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  30’
  -
  -
  -
  -
  112’
  358’
  388’
  50’
  -571’
  -
  -
  -521’
  -
  -521’
  -
  321’
  -
  -
  -
  -
  -
  502’
  -
  -
  -
  18’
  68’
  588’
  388’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FAGERNES VENTURES ApS 22.01.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Busenevej 13 · DK-4791 Borre 12.01.2023
Skodsborgvej 408 · DK-2942 Skodsborg 16.11.2019 11.01.2023
Tom Kristensens Vej 14 · DK-2300 København S 22.01.2015 15.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 22.01.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-01-22 22.01.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 22.01.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 22.01.2015

Direktører

Navn Fra Til
Morten Møller Holst 22.01.2015

Legalle ejere

Navn Fra Til
MMH HOLDING AF 1. JULI 2008 ApS 22.01.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Møller Holst 22.01.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FAGERNES VENTURES ApS

Busenevej 13
4791 Borre

CVR

36498080

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. januar 2015

P-nummer

1020088288

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

morten.holst@gmail.com

Telefon

26140708

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed ved levering af konsulentydelser relateret til ledelsesrådgivning og strategieksekvering, herunder ved deltagelse i eller eje kapitalandele i virksomheder, der driver virksomhed inden for dette område, samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-