SØNDERGAARD HOLDING RØDEKRO ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. jan. 2015
 • CVR 36488298

Virksomheden SØNDERGAARD HOLDING RØDEKRO ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Rødekro. De blev etableret i 5. januar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 214.268 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

214’ DKK

+26%

Egenkapital

678’ DKK

+46%

Omsætning

-

Resultat før skat

214’ DKK

+28%

Årets resultat

2022214.268 DKK
2021170.295 DKK
2020-11.807 DKK
2019215.939 DKK
2018176.982 DKK
2017-115.707 DKK
201611.640 DKK
201516.496 DKK

Likviditetsgrad

121 %

-10%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

+27%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

77 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

878’ DKK

+36%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

243’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -11’
  -
  -
  236’
  236’
  214’
  -
  214’
  -
  214’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  635’
  -
  -
  635’
  635’
  -
  -
  -
  -
  243’
  243’
  878’
  40’
  210’
  118’
  -
  678’
  -
  678’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  69’
  -
  -
  -
  -
  132’
  200’
  878’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SØNDERGAARD HOLDING RØDEKRO ApS 12.05.2020
SØNDERGAARD HOLDING RØDEKRO IVS 05.01.2015 11.05.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Trondhjemsvej 14 · DK-6230 Rødekro 05.01.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.01.2017
999999 Uoplyst 05.01.2015 18.01.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-12 12.05.2020
2015-01-05 05.01.2015 11.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.05.2020
1 DKK 05.01.2015 11.05.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 13.05.2020
Selskabet tegnes af en direktør. 05.01.2015 12.05.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jim Søndergaard 05.01.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jim Søndergaard 05.01.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SØNDERGAARD HOLDING RØDEKRO ApS

Trondhjemsvej 14
6230 Rødekro

CVR

36488298

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. januar 2015

P-nummer

1020056572

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-