VENTURELLI CONSULTING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. dec. 2014
 • CVR 36472014

Virksomheden VENTURELLI CONSULTING ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 16. december 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -58.189 DKK, mens den i 2021 var på -28.338 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -45.870 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-46’ DKK

-125%

Egenkapital

-21’ DKK

-186%

Omsætning

-

Resultat før skat

-59’ DKK

-100%

Årets resultat

2022-45.870 DKK
2021-20.413 DKK
2020149.627 DKK
2019-15.895 DKK
2018-26.668 DKK
2017-79.594 DKK
201629.043 DKK
2015-53.680 DKK

Likviditetsgrad

79 %

-37%
Svag

Afkastningsgrad

-75 %

-227%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-27 %

-236%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

78’ DKK

-37%

Bruttofortjeneste

-58’ DKK

-105%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

78’ DKK

-37%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -58’
  -
  -
  -
  -58’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -59’
  -
  -59’
  -13’
  -46’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  59’
  78’
  78’
  50’
  -71’
  -
  -
  -21’
  -
  -21’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  99’
  78’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VENTURELLI CONSULTING ApS 16.12.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Skovvangen 4 · DK-2920 Charlottenlund 10.10.2019
Lundtoftevej 263 · DK-2800 Kgs. Lyngby 27.04.2016 09.10.2019
Hjortekærsvej 170 · DK-2800 Kgs. Lyngby 16.12.2014 26.04.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 16.12.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-12-16 16.12.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.12.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 16.12.2014

Direktører

Navn Fra Til
Patrizia Christensen 16.12.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Patrizia Christensen 10.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VENTURELLI CONSULTING ApS

Skovvangen 4
2920 Charlottenlund

CVR

36472014

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. december 2014

P-nummer

1020006036

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er konsulentvirksomhed og ledelsesrådgivning samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-