TAGE SØBORG HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. nov. 2014
 • CVR 36444215

Virksomheden TAGE SØBORG HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aars. De blev etableret i 25. november 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.812 DKK, mens den i 2021 var på -9.380 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 18.229 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

18’ DKK

+244%

Egenkapital

808’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

202218.229 DKK
2021-12.662 DKK
2020461.348 DKK
201923.555 DKK
201879.146 DKK
2017230.816 DKK
2016106.213 DKK
201512.647 DKK

Likviditetsgrad

306 %

+21%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

78 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.041’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

711’ DKK

+26%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  13’
  -10’
  7’
  9’
  -
  -
  -
  -
  18’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  33’
  -
  -
  330’
  330’
  -
  -
  5’
  9’
  160’
  711’
  1.041’
  50’
  521’
  -
  -
  808’
  -
  808’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  230’
  233’
  1.041’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TAGE SØBORG HOLDING ApS 28.05.2018
TAGE SØBORG HOLDING IVS 25.11.2014 27.05.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Rævemosevej 8 · DK-9600 Aars 04.12.2019
Roldvej 18 · DK-9600 Aars 25.11.2014 03.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.05.2018
999999 Uoplyst 25.11.2014 27.05.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-05-28 28.05.2018
2014-11-25 25.11.2014 27.05.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.05.2018
2.000 DKK 25.11.2014 27.05.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
selskabet tegnes af en direktør alene. 11.06.2018
Holding selskabet tegnes af en direktør alene. 25.11.2014 10.06.2018

Direktører

Navn Fra Til
Tage Søborg 25.11.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tage Søborg 25.11.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TAGE SØBORG HOLDING ApS

Rævemosevej 8
9600 Aars

CVR

36444215

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. november 2014

P-nummer

1019924978

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tage2861@gmail.com

Telefon

22611055

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-