RUSA HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. okt. 2014
 • CVR 36428759

Virksomheden RUSA HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Bjerringbro. De blev etableret i 31. oktober 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -19.550 DKK, mens den i 2021 var på -7.501 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -19.791 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-20’ DKK

-194%

Egenkapital

-33’ DKK

-145%

Omsætning

-

Resultat før skat

-20’ DKK

-194%

Årets resultat

2022-19.791 DKK
202121.137 DKK
2020-6.485 DKK
2019-10.724 DKK
2018-41.570 DKK
201733.450 DKK
2016-54.835 DKK
2015-4.598 DKK

Likviditetsgrad

30 %

-61%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-137 %

-686%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-234 %

-640%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

14’ DKK

-67%

Bruttofortjeneste

-20’ DKK

-161%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

14’ DKK

-67%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -20’
  -
  -
  -
  -20’
  -
  0
  -
  0
  -20’
  -
  -20’
  -
  -20’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  14’
  14’
  50’
  -83’
  -
  -
  -33’
  -
  -33’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  48’
  14’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RUSA HOLDING ApS 31.10.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Brogade 45B · DK-8850 Bjerringbro 03.03.2020
Brogade 45B · DK-8850 Bjerringbro 24.05.2019 02.03.2020
Broparken 21 · DK-8850 Bjerringbro 31.10.2014 23.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 31.10.2014 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-10-31 31.10.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 31.10.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 31.10.2014

Direktører

Navn Fra Til
Ruben Rosenkilde Lund 31.10.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ruben Rosenkilde Lund 31.10.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RUSA HOLDING ApS

Brogade 45
8850 Bjerringbro

CVR

36428759

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. oktober 2014

P-nummer

1019876744

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-