100 PUBLISHING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. okt. 2014
 • CVR 36409916

Virksomheden 100 PUBLISHING ApS befinder sig i branchen "Bogbinding og lignende serviceydelser" og har adresse i København N. De blev etableret i 12. oktober 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -97.973 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -128.004 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-128’ DKK

Egenkapital

-98’ DKK

-296%

Omsætning

44’ DKK

Resultat før skat

-128’ DKK

Årets resultat

2022-128.004 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK
20170 DKK
20160 DKK
20155.306 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-288 %

Ikke tilfredsst.

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-98’ DKK

Gældsforpligtelser

98’ DKK

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  44’
  -98’
  -
  -
  142’
  -128’
  -
  0
  -
  0
  -128’
  -
  -128’
  -
  -128’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -148’
  -
  -
  -98’
  -
  -98’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  98’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
100 PUBLISHING ApS 12.10.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Blegdamsvej 38 · DK-2200 København N 07.10.2021
Meinungsgade 8C · DK-2200 København N 12.10.2014 06.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
181400 Bogbinding og lignende serviceydelser 12.10.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-10-12 12.10.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.10.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. 12.10.2014

Direktører

Navn Fra Til
Bjarke Johansen 12.10.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bjarke Johansen 12.10.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

100 PUBLISHING ApS

Blegdamsvej 38
2200 København N

CVR

36409916

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. oktober 2014

P-nummer

1019815532

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

181400
Bogbinding og lignende serviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mail@bjarkejohansen.dk

Telefon

28267383

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er bogforlagsvirksomhed

Tegningsregel

Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-