HARRINGTON HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. dec. 2014
 • CVR 35873996

Virksomheden HARRINGTON HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i København V. De blev etableret i 23. december 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 92.404 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

92’ DKK

> +999%

Egenkapital

92’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

92’ DKK

> +999%

Årets resultat

202292.404 DKK
2021-8.229 DKK
2020-6.875 DKK
2019-5.625 DKK
2018-8.140 DKK
2017-5.000 DKK
2016-7.500 DKK
2015-9.475 DKK

Likviditetsgrad

2.233 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-2 %

+21%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

20 %

> +999%
God

Overskudsgrad

-

Balance

461’ DKK

+28%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

369’ DKK

Tilgodehavende

321’ DKK

+45%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  92’
  -
  92’
  -
  92’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  140’
  140’
  -
  -
  -
  168’
  103’
  321’
  461’
  50’
  42’
  -
  -
  92’
  -
  92’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  355’
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  14’
  461’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HARRINGTON HOLDING ApS 23.12.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Haderslevgade 45 · DK-1671 København V 23.12.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 23.12.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-12-23 23.12.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.12.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 23.12.2014

Direktører

Navn Fra Til
Kim Harrington Salomonsen 23.12.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Harrington Salomonsen 23.12.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HARRINGTON HOLDING ApS

Haderslevgade 45
1671 København V

CVR

35873996

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. december 2014

P-nummer

1020019715

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt handel med andre kapitalandele og værdipapirer

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-