YHOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jan. 2014
 • CVR 35647384

Virksomheden YHOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København N. De blev etableret i 23. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.964 DKK, mens den i 2021 var på -4.941 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 479.357 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

479’ DKK

+293%

Egenkapital

638’ DKK

+134%

Omsætning

-

Resultat før skat

479’ DKK

+293%

Årets resultat

2022479.357 DKK
2021121.906 DKK
2020127.678 DKK
201975.655 DKK
201844.532 DKK
2017-1.004 DKK
20163 DKK
20150 DKK
2014-671 DKK

Likviditetsgrad

30 %

+154%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

54 %

+121%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.187’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

167’ DKK

+65%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  243’
  -41’
  -
  202’
  479’
  -
  479’
  -
  479’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  1.020’
  1.020’
  -
  -
  -
  42’
  52’
  167’
  1.187’
  40’
  480’
  118’
  -
  638’
  -
  638’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  384’
  549’
  1.187’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
YHOLDING ApS 07.02.2020
YHOLDING IVS 23.01.2014 06.02.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Ægirsgade 42 · DK-2200 København N 08.02.2021
Birkedommervej 29 · DK-2400 København NV 27.07.2016 07.02.2021
Ægirsgade 42 · DK-2200 København N 23.01.2014 26.07.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 23.01.2014 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-02-07 07.02.2020
2014-01-23 23.01.2014 06.02.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.02.2020
1.500 DKK 23.01.2014 06.02.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 23.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Hallgeir Wilhelmsen 23.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Hallgeir Wilhelmsen 23.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

YHOLDING ApS

Ægirsgade 42
2200 København N

CVR

35647384

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. januar 2014

P-nummer

1019070820

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

wilhelmsen@gmail.com

Telefon

20620007

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-