T&H HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. jan. 2014
 • CVR 35634797

Virksomheden T&H HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herlev. De blev etableret i 9. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på -63 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 29.772 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

30’ DKK

-91%

Egenkapital

537’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

30’ DKK

-91%

Årets resultat

202229.772 DKK
2021323.737 DKK
2020-98.158 DKK
201912.969 DKK
201867.166 DKK
2017151.991 DKK
20160 DKK
2015-3.750 DKK
20140 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

537’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

204’ DKK

+101%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -4’
  31’
  30’
  30’
  -
  30’
  0
  30’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  332’
  -
  -
  334’
  334’
  -
  -
  84’
  10’
  108’
  204’
  537’
  50’
  205’
  -
  -
  537’
  -
  537’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  537’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
T&H HOLDING ApS 09.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Hørkær 26 · DK-2730 Herlev 05.04.2022
Hørkær 26 · DK-2730 Herlev 03.04.2020 04.04.2022
Hørkær 14A · DK-2730 Herlev 06.11.2018 02.04.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 09.01.2014 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-09 09.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 09.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 09.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Thi Thanh Thuy Nguyen 09.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thi Thanh Thuy Nguyen 09.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

T&H HOLDING ApS

Hørkær 26
2730 Herlev

CVR

35634797

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. januar 2014

P-nummer

1019029294

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber og virksomheder samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-