DENMARK FISHING OUTDOOR LODGE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. jun. 2013
 • CVR 35382119

Virksomheden DENMARK FISHING OUTDOOR LODGE ApS befinder sig i branchen "Andre sportsaktiviteter" og har adresse i Ebberup. De blev etableret i 16. juni 2013 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 710.782 DKK, mens den i 2021 var på 231.902 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 190.282 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Omar Bo Gade.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

190’ DKK

> +999%

Egenkapital

69’ DKK

+152%

Omsætning

-

Resultat før skat

246’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022190.282 DKK
20212.056 DKK
2020223.152 DKK
2019-185.196 DKK
2018-303.039 DKK
20172.197 DKK
201612.193 DKK
20155.885 DKK
201411.888 DKK
2013-413.063 DKK

Likviditetsgrad

48 %

+80%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

63 %

+415%
God

Soliditetsgrad

14 %

+145%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

479’ DKK

+18%

Bruttofortjeneste

711’ DKK

+207%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

195’ DKK

+37%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  711’
  -381’
  -31’
  -
  299’
  0
  -
  -
  0
  246’
  -
  246’
  -56’
  190’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  284’
  -
  284’
  -
  -
  -
  -
  284’
  5’
  37’
  -
  -
  34’
  195’
  479’
  91’
  -436’
  -
  414’
  69’
  -
  69’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  222’
  -
  -
  -
  410’
  479’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DENMARK FISHING OUTDOOR LODGE ApS 16.06.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Å Strandvej 102 · DK-5631 Ebberup 07.06.2021
Hedebovej 31A · DK-5750 Ringe 13.06.2018 06.06.2021
Helnæs Byvej 15 · DK-5631 Ebberup 16.06.2013 12.06.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
931900 Andre sportsaktiviteter 01.07.2013
999999 Uoplyst 16.06.2013 30.06.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-09-04 04.09.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
91.000 DKK 04.09.2013
80.000 DKK 16.06.2013 03.09.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 04.09.2013

Direktører

Navn Fra Til
Omar Bo Gade 16.06.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Nachtigal 01.06.2023
Enrico Corso 04.09.2013
Omar Bo Gade 16.06.2013 31.05.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DENMARK FISHING OUTDOOR LODGE ApS

Å Strandvej 102
5631 Ebberup

CVR

35382119

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. juni 2013

P-nummer

1018578952

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

931900
Andre sportsaktiviteter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@denmarkfishinglodge.com

Telefon

28410290

Formål

Selskabets formål er at drive lystfiskerlodge samt anden hermed beslægtet virksomhed; herunder udlejning af værelser til gæster, formidling af oplevelser rettet mod lystfiskere og andre turister, salg og udlejning af udstyr, forplejning af gæster, catering, salg af mad og drikkevarer, event-udlejning, kursusvirksomhed samt andre accessoriske ydelser.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

91.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-