NOE EJENDOMME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jun. 2012
 • CVR 34590346

Virksomheden NOE EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Arden. De blev etableret i 11. juni 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 429.934 DKK, mens den i 2022 var på 367.538 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.102 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Niels Ole Ertmann.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3’ DKK

+101%

Egenkapital

1.715’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-23’ DKK

+94%

Årets resultat

20233.102 DKK
2022-297.491 DKK
2021-23.426 DKK
2020-152.019 DKK
2019-300.944 DKK
201818.915 DKK
201728.404 DKK
201689.337 DKK
20150 DKK
2014-17.023 DKK
2013-58.157 DKK
201214.253 DKK

Likviditetsgrad

25 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

+115%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

24 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.016’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

430’ DKK

+17%

Gældsforpligtelser

5.301’ DKK

0%

Tilgodehavende

1.326’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  430’
  -316’
  -69’
  -
  44’
  7’
  -75’
  -
  -68’
  -23’
  -
  -23’
  -27’
  3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  12’
  -
  5.690’
  -
  -
  -
  -
  5.690’
  -
  -
  -
  5’
  1.187’
  1.326’
  7.016’
  80’
  1.635’
  -
  -
  1.715’
  -
  1.715’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  97’
  5.042’
  -
  -
  -
  15’
  -
  5.204’
  7.016’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NOE EJENDOMME ApS 11.06.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Klarlunden 21 · DK-9510 Arden 16.07.2021
Klarlunden 21 · DK-9510 Arden 07.04.2021 15.07.2021
Jernbanegade 1 · DK-9510 Arden 09.06.2020 06.04.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 01.06.2022
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 11.06.2012 31.05.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-06-11 11.06.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 11.06.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.06.2012

Direktører

Navn Fra Til
Niels Ole Ertmann 11.06.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Ole Ertmann 22.04.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NOE EJENDOMME ApS

Klarlunden 21
9510 Arden

CVR

34590346

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. juni 2012

P-nummer

1017721131

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

noe@inn-site.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service, herunder køb af faste ejendomme samt udlejning og anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-