MIDTVEST INVEST, HOLSTEBRO ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2011
 • CVR 33779976

Virksomheden MIDTVEST INVEST, HOLSTEBRO ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Holstebro. De blev etableret i 30. juni 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 377.005 DKK, mens den i 2021 var på 404.226 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 282.784 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

283’ DKK

+79%

Egenkapital

2.138’ DKK

+15%

Omsætning

-

Resultat før skat

363’ DKK

+79%

Årets resultat

2022282.784 DKK
2021157.888 DKK
2020194.885 DKK
2019206.894 DKK
2018188.819 DKK
2017299.370 DKK
2016672.187 DKK
2014583.769 DKK
2013-57.846 DKK
201298.702 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

5 %

+16%
Svag

Soliditetsgrad

28 %

+15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.636’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

377’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

5.226’ DKK

-5%

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  377’
  -
  -
  -
  416’
  0
  -53’
  -
  -53’
  363’
  -
  363’
  -80’
  283’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  7.636’
  -
  -
  -
  -
  7.636’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7.636’
  80’
  2.058’
  -
  -
  2.138’
  -
  2.138’
  271’
  271’
  4.167’
  -
  -
  -
  4.629’
  151’
  -
  45’
  -
  -
  15’
  598’
  7.636’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MIDTVEST INVEST, HOLSTEBRO ApS 30.06.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Hjelmen 18 · DK-7500 Holstebro 06.11.2017
Ågade 10 · DK-7500 Holstebro 30.06.2011 05.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 30.06.2011 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-11-30 30.11.2015
2014-08-11 11.08.2014 29.11.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 30.06.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør 11.08.2014

Direktører

Navn Fra Til
John Dahl Petersen 30.06.2011
Michael Martin Øre 30.06.2011 13.06.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Dahl Petersen 13.06.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MIDTVEST INVEST, HOLSTEBRO ApS

Hjelmen 18
7500 Holstebro

CVR

33779976

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2011

P-nummer

1016980257

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-