JEH, INVESTERINGSSELSKAB APS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. okt. 2010
 • CVR 33249683

Virksomheden JEH, INVESTERINGSSELSKAB APS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 15. oktober 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 366.298 DKK, mens den i 2022 var på -151.016 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 54.351 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jens Max Haugbyrd.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

54’ DKK

+119%

Egenkapital

5.983’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

72’ DKK

+119%

Årets resultat

202354.351 DKK
2022-293.155 DKK
2021382.241 DKK
2020498.507 DKK
2019172.557 DKK
201834.411 DKK
2017403.331 DKK
2016102.009 DKK
2015145.514 DKK
2014161.811 DKK
2013423.263 DKK
2012315.328 DKK

Likviditetsgrad

794 %

-47%
God

Afkastningsgrad

5 %

+324%
Svag

Soliditetsgrad

75 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.018’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

366’ DKK

+343%

Gældsforpligtelser

2.035’ DKK

+1%

Tilgodehavende

7.426’ DKK

+23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  366’
  -
  -
  -
  361’
  0
  -289’
  -
  -289’
  72’
  -
  72’
  -18’
  54’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  423’
  423’
  -
  -
  -
  -
  -
  169’
  -
  169’
  592’
  -
  -
  -
  1.636’
  3’
  7.426’
  8.018’
  200’
  5.783’
  -
  -
  5.983’
  -
  5.983’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.100’
  -
  -
  500’
  -
  -
  -
  935’
  8.018’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JEH, INVESTERINGSSELSKAB APS 10.12.2016
JEH, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB 15.10.2010 09.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Skovvej 38A · DK-2820 Gentofte 15.10.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 19.10.2010
999999 Uoplyst 15.10.2010 18.10.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-10 10.12.2016
2010-10-15 15.10.2010 09.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 15.10.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 15.10.2010

Direktører

Navn Fra Til
Jens Max Haugbyrd 15.10.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Max Haugbyrd 15.10.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JEH, INVESTERINGSSELSKAB APS

Skovvej 38
2820 Gentofte

CVR

33249683

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. oktober 2010

P-nummer

1016384409

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investerings- og finansieringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-