TØMRERMESTER CARSTEN ZACHO ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. sep. 2010
 • CVR 33154178

Virksomheden TØMRERMESTER CARSTEN ZACHO ApS befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Nykøbing M. De blev etableret i 10. september 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 2.783.312 DKK, mens den i 2022 var på 3.070.110 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 715.648 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Carsten Zacho.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

716’ DKK

-42%

Egenkapital

1.013’ DKK

-35%

Omsætning

-

Resultat før skat

917’ DKK

-43%

Årets resultat

2023715.648 DKK
20221.240.752 DKK
2021345.903 DKK
2020433.585 DKK
2019226.675 DKK
2018318.593 DKK
201779.071 DKK
2016123.353 DKK
2015-85.722 DKK
2014-359.029 DKK
2013-20.389 DKK
2012200.055 DKK

Likviditetsgrad

166 %

-19%
God

Afkastningsgrad

38 %

-30%
God

Soliditetsgrad

42 %

-20%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.431’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

2.783’ DKK

-9%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.350’ DKK

-19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  2.783’
  -1.836’
  -33’
  -
  915’
  2’
  -
  -
  2’
  917’
  -
  917’
  -202’
  716’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  69’
  -
  69’
  -
  -
  11’
  11’
  81’
  40’
  259’
  -
  0
  1.127’
  2.350’
  2.431’
  80’
  233’
  700’
  -
  1.013’
  -
  1.013’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  516’
  539’
  1.418’
  2.431’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TØMRERMESTER CARSTEN ZACHO ApS 10.09.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Havnegade 10 · DK-7900 Nykøbing M 30.03.2021
Fårtofts Plads 11B · DK-7900 Nykøbing M 18.08.2017 29.03.2021
Ternevej 34 · DK-7900 Nykøbing M 30.11.2016 17.08.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
412000 Opførelse af bygninger 14.09.2010
999999 Uoplyst 10.09.2010 13.09.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-12-16 16.12.2022
2022-01-14 14.01.2022 15.12.2022
2010-09-10 10.09.2010 13.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 10.09.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 17.01.2022
Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. 10.09.2010 16.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Mikkel Tonsgaard 14.01.2022
Carsten Zacho 10.09.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikkel Tonsgaard 25.11.2021
Carsten Zacho 10.09.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TØMRERMESTER CARSTEN ZACHO ApS

Havnegade 10
7900 Nykøbing M

CVR

33154178

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. september 2010

P-nummer

1016307323

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • BYGGERÅDGIVER CARSTEN ZACHO ApS

Branchekode

412000
Opførelse af bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

cz@zachobyg.dk

Telefon

60722905

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er byggeri og byggerådgivning samt dermed forbundne opgaver.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-