SFB INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. aug. 2010
 • CVR 33146647

Virksomheden SFB INVEST ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Horsens. De blev etableret i 30. august 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -19.560 DKK, mens den i 2022 var på -11.647 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 251.393 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

251’ DKK

+148%

Egenkapital

3.586’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

253’ DKK

+148%

Årets resultat

2023251.393 DKK
2022-529.053 DKK
2021463.973 DKK
2020882.455 DKK
2019465.783 DKK
2018140.896 DKK
2017270.372 DKK
2016535.539 DKK
2015-396.471 DKK
2014-317.757 DKK
2013-540.381 DKK
2012561.330 DKK

Likviditetsgrad

7.770 %

-1%
God

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.633’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-20’ DKK

-68%

Gældsforpligtelser

47’ DKK

Tilgodehavende

3.633’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -20’
  -
  -
  -
  -20’
  273’
  0
  -
  273’
  253’
  -
  253’
  -2’
  251’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  32’
  3.633’
  3.633’
  80’
  3.447’
  59’
  -
  3.586’
  -
  3.586’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  5’
  42’
  47’
  3.633’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SFB INVEST ApS 30.08.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Bjerrevej 207 · DK-8700 Horsens 05.07.2018
Bjerrevej 207 · DK-8700 Horsens 30.08.2010 04.07.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 30.08.2010 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-10-19 19.10.2023
2010-08-30 30.08.2010 18.10.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 30.08.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 30.08.2010

Direktører

Navn Fra Til
Søren Fibiger Bang 30.08.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Fibiger Bang 30.08.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SFB INVEST ApS

Bjerrevej 207
8700 Horsens

CVR

33146647

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. august 2010

P-nummer

1016275448

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering og finansiering og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-