DANPAL ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jun. 2010
 • CVR 33038682

Virksomheden DANPAL ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Odense N. De blev etableret i 15. juni 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 5.167.751 DKK, mens den i 2021 var på 4.428.133 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.177.385 DKK.

Medarbejderstaben består af 4 personer, hvor direktionen bl.a. består af Abdulla Ibrahim Mansour.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.177’ DKK

+4%

Egenkapital

11.583’ DKK

+27%

Omsætning

-

Resultat før skat

4.082’ DKK

+3%

Årets resultat

20223.177.385 DKK
20213.048.664 DKK
20201.617.509 DKK
2019392.888 DKK
20182.467.725 DKK
2017-3.721.919 DKK
20162.500.888 DKK
20151.999.366 DKK
20143.536.453 DKK
2013192.209 DKK
20122.196.250 DKK

Likviditetsgrad

371 %

-85%
God

Afkastningsgrad

32 %

-20%
God

Soliditetsgrad

81 %

-10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

14.250’ DKK

+42%

Bruttofortjeneste

5.168’ DKK

+17%

Gældsforpligtelser

2.667’ DKK

+178%

Tilgodehavende

6.874’ DKK

+20%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  5.168’
  -596’
  -15’
  -
  4.556’
  1’
  -76’
  -
  -74’
  4.082’
  -
  4.082’
  -905’
  3.177’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  7.284’
  -
  91’
  -
  91’
  7.375’
  -
  3.863’
  -
  691’
  2.253’
  6.874’
  14.250’
  80’
  11.003’
  500’
  -
  11.583’
  -
  11.583’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  814’
  -
  -
  725’
  -
  288’
  107’
  1.853’
  14.250’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DANPAL ApS 10.11.2010
SENATOR ApS 22.06.2010 09.11.2010
ApS PST NR. 1038 15.06.2010 21.06.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Strandholtvej 36A · DK-5270 Odense N 02.01.2021
Thujavej 13 · DK-5250 Odense SV 14.09.2020 01.01.2021
Strandholtvej 36A · DK-5270 Odense N 11.12.2017 13.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 23.08.2011
463100 Engroshandel med frugt og grøntsager 15.06.2010 22.08.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-05 05.05.2022
2012-12-03 03.12.2012 04.05.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 15.06.2010

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 03.12.2012

Direktører

Navn Fra Til
Abdulla Ibrahim Mansour 31.08.2020
Mohammad Saad 25.11.2019 31.08.2020
Khaled Abdallah Mansour 06.10.2014 25.11.2019

Legalle ejere

Navn Fra Til
Danpal Holding ApS 12.12.2022
Ibrahim Abdulla Mansour 15.06.2010 12.12.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ibrahim Abdulla Mansour 15.06.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DANPAL ApS

Strandholtvej 36
5270 Odense N

CVR

33038682

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. juni 2010

P-nummer

1016128860

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@danpal-odense.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål at drive virksomhed med opførelse, udlejning og salg af ejendomme og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

4

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-