KRÆMER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jun. 2010
 • CVR 33038607

Virksomheden KRÆMER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 11. juni 2010 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.625 DKK, mens den i 2021 var på -8.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -10.633 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-11’ DKK

+88%

Egenkapital

-2.829’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-10.633 DKK
2021-92.301 DKK
2020-298.580 DKK
2019-575.290 DKK
2018-727.777 DKK
2017-626.647 DKK
2016-384.963 DKK
2015-197.983 DKK
2014-7.184.976 DKK
2013-2.335.385 DKK
2012-67.330 DKK

Likviditetsgrad

0 %

+32%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-187.985 %

+24%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2’ DKK

+32%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

-20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2’ DKK

+32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  2’
  2’
  85’
  -2.914’
  -
  -
  -2.829’
  -
  -2.829’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  2.821’
  2.831’
  2’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KRÆMER HOLDING ApS 11.06.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Park Allé 11 · DK-8000 Aarhus C 09.06.2015
Skejbytoften 35 · DK-8200 Aarhus N 11.06.2010 08.06.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 29.12.2020
999999 Uoplyst 11.06.2010 28.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-05-29 29.05.2015
2010-06-11 11.06.2010 28.05.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
85.000 DKK 29.05.2015
80.000 DKK 11.06.2010 28.05.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.06.2010

Direktører

Navn Fra Til
Steen Kræmer Rasmussen 11.06.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steen Kræmer Rasmussen 11.06.2010

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KRÆMER HOLDING ApS

Park Allé 11
8000 Aarhus C

CVR

33038607

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. juni 2010

P-nummer

1016128682

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje andele i andre selskaber samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

85.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-