KLEVEN IT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. jun. 2008
 • CVR 31578159

Virksomheden KLEVEN IT ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Solrød Strand. De blev etableret i 17. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -41.966 DKK, mens den i 2022 var på -47.634 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -32.513 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-33’ DKK

+54%

Egenkapital

267’ DKK

-63%

Omsætning

-

Resultat før skat

-42’ DKK

+54%

Årets resultat

2023-32.513 DKK
2022-70.471 DKK
2021-14.584 DKK
2020-28.998 DKK
2019-19.289 DKK
2018-40.835 DKK
20176.014 DKK
2016-42.527 DKK
201538.583 DKK
2014-46.210 DKK
201318.734 DKK
201245.886 DKK

Likviditetsgrad

1.633 %

-62%
God

Afkastningsgrad

-15 %

-129%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

285’ DKK

-62%

Bruttofortjeneste

-42’ DKK

+12%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

285’ DKK

-62%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -42’
  -
  -
  -
  -42’
  0
  -
  -
  0
  -42’
  -
  -42’
  -9’
  -33’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  39’
  285’
  285’
  125’
  142’
  -
  -
  267’
  -
  267’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  17’
  285’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KLEVEN IT ApS 17.06.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Østre Grænsevej 48A · DK-2680 Solrød Strand 17.06.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.07.2008
999999 Uoplyst 17.06.2008 30.06.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-06-17 17.06.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 17.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 17.06.2008

Direktører

Navn Fra Til
Michael Kleven 17.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Kleven 23.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KLEVEN IT ApS

Østre Grænsevej 48
2680 Solrød Strand

CVR

31578159

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. juni 2008

P-nummer

1014536562

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at konsulent- og rådgivningsvirksomhed inden for IT og EDB.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller