UDLEJNING JT BORNHOLM ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. apr. 2008
 • CVR 31432197

Virksomheden UDLEJNING JT BORNHOLM ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Allinge. De blev etableret i 1. april 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 465.478 DKK, mens den i 2021 var på 734.148 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 324.074 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

324’ DKK

-34%

Egenkapital

1.641’ DKK

+25%

Omsætning

-

Resultat før skat

415’ DKK

-34%

Årets resultat

2022324.074 DKK
2021491.831 DKK
2020200.915 DKK
201966.055 DKK
2018-266.400 DKK
2017-27.573 DKK
201662.424 DKK
2015742.539 DKK
201453.640 DKK
201385.536 DKK
2012679.949 DKK

Likviditetsgrad

90 %

+33%
Svag

Afkastningsgrad

16 %

-41%
God

Soliditetsgrad

70 %

+25%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.341’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

465’ DKK

-37%

Gældsforpligtelser

663’ DKK

-33%

Tilgodehavende

422’ DKK

+10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  465’
  -
  -81’
  -
  385’
  -
  -
  120’
  120’
  415’
  -
  415’
  -91’
  324’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.919’
  -
  -
  -
  -
  1.919’
  -
  192’
  178’
  17’
  35’
  422’
  2.341’
  150’
  1.491’
  -
  -
  1.641’
  -
  1.641’
  37’
  37’
  -
  -
  -
  -
  195’
  130’
  -
  -
  -
  18’
  12’
  469’
  2.341’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
UDLEJNING JT BORNHOLM ApS 17.11.2011
JETHO HOLDING ApS 01.04.2008 16.11.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Havnegade 1A · DK-3770 Allinge 01.11.2019
Industrivej 8 · DK-3770 Allinge 13.11.2012 31.10.2019
Pæregårdsvej 4 · DK-3770 Allinge 01.04.2008 12.11.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 01.07.2008
999999 Uoplyst 01.04.2008 30.06.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-06-12 12.06.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
150.000 DKK 01.04.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 12.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Augustssen 01.04.2008
Jesper Rud Blomquist 01.04.2008 11.11.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Augustssen 30.06.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

UDLEJNING JT BORNHOLM ApS

Havnegade 1
3770 Allinge

CVR

31432197

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2008

P-nummer

1014435057

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

56480746

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investerings- og finansieringsvirksomhed af enhver art.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

150.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-