ANNELISE PILEGÅRD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. dec. 2007
 • CVR 31158974

Virksomheden ANNELISE PILEGÅRD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Søndersø. De blev etableret i 10. december 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.962 DKK, mens den i 2022 var på -9.862 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -53.935 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-54’ DKK

-270%

Egenkapital

13.481’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-54’ DKK

-270%

Årets resultat

2023-53.935 DKK
2022-14.584 DKK
2021-643.870 DKK
2020339.543 DKK
2019-67.028 DKK
2018-21.013 DKK
201762.593 DKK
20160 DKK
201545.491 DKK
2014-165.200 DKK
2013247.105 DKK
2012-160.985 DKK

Likviditetsgrad

68 %

-7%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+19%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

13.650’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+19%

Gældsforpligtelser

169’ DKK

0%

Tilgodehavende

114’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  0
  0
  -45’
  -46’
  -54’
  -
  -54’
  -
  -54’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13.536’
  -
  -
  13.536’
  13.536’
  -
  -
  -
  16’
  98’
  114’
  13.650’
  125’
  22’
  -
  -
  13.481’
  -
  13.481’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  169’
  -
  -
  -
  -
  -
  169’
  13.650’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ANNELISE PILEGÅRD HOLDING ApS 10.12.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Vedbyvej 26 · DK-5471 Søndersø 29.06.2020
Vedbyvej 26 · DK-5471 Søndersø 24.02.2020 28.06.2020
Vedbyvej 26 · DK-5471 Søndersø 31.10.2018 23.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 10.12.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-06-10 10.06.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 10.12.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene 10.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Annelise Pilegaard 10.12.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Annelise Pilegaard 10.12.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ANNELISE PILEGÅRD HOLDING ApS

Vedbyvej 26
5471 Søndersø

CVR

31158974

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. december 2007

P-nummer

1013883307

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er enten direkte eller indirekte at drive landbrugsvirksomhed, udlejning og investering samt dermed beslægtet virksomhed, og at eje/drive andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-