The WATS Guys ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. sep. 2007
 • CVR 30895940

Virksomheden The WATS Guys ApS befinder sig i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder" og har adresse i Suldrup. De blev etableret i 20. september 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 534.840 DKK, mens den i 2022 var på 1.720.776 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 324.284 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jes Vollertsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

324’ DKK

-43%

Egenkapital

1.569’ DKK

-13%

Omsætning

-

Resultat før skat

417’ DKK

-43%

Årets resultat

2023324.284 DKK
2022569.832 DKK
2021509.640 DKK
2020553.801 DKK
2019265.523 DKK
2018175.645 DKK
2017328.271 DKK
2016238.312 DKK
2015162.772 DKK
201428.198 DKK
2013-39.298 DKK
2012143.563 DKK

Likviditetsgrad

1.334 %

+1%
God

Afkastningsgrad

24 %

-37%
God

Soliditetsgrad

93 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.696’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

535’ DKK

-69%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.696’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  535’
  -103’
  -25’
  -
  407’
  11’
  -1’
  -
  9’
  417’
  -
  417’
  -92’
  324’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  109’
  -
  3’
  1.584’
  1.696’
  1.696’
  125’
  1.144’
  300’
  -
  1.569’
  -
  1.569’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  73’
  -
  127’
  1.696’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
The WATS Guys ApS 04.07.2023
HV-CONSULT ApS 20.09.2007 03.07.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Høgholtvej 18 · DK-9541 Suldrup 11.06.2017
Løgtvedvej 21 · DK-9352 Dybvad 04.03.2015 10.06.2017
Hellevangen 48 · DK-9210 Aalborg SØ 20.09.2007 03.03.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 01.01.2008
742010 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder 20.09.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-07-04 04.07.2023
2012-03-13 13.03.2012 03.07.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 20.09.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 13.03.2012

Direktører

Navn Fra Til
Jes Vollertsen 20.09.2007
Thorkild Hvitved-Jacobsen 20.09.2007 03.03.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jes Vollertsen 03.03.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

The WATS Guys ApS

Høgholtvej 18
9541 Suldrup

CVR

30895940

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. september 2007

P-nummer

1013642202

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711210
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jv@hvcon.com

Telefon

28959195

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at yde specialiseret rådgivning indenfor regn- og spildevandsområdet samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-