Tandlæge Lars Rossel Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2006
 • CVR 29638306

Virksomheden Tandlæge Lars Rossel Holding ApS befinder sig i branchen "Praktiserende tandlæger" og har adresse i Brøndby. De blev etableret i 30. juni 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -46.396 DKK, mens den i 2021 var på -57.098 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -36.972 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-37’ DKK

-300%

Egenkapital

1.578’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

-39’ DKK

-24%

Årets resultat

2022-36.972 DKK
2021-9.244 DKK
2020362.443 DKK
2019-2.979 DKK
2018-84.623 DKK
20171.181.628 DKK
20161.538.959 DKK
2015358.363 DKK
2014142.027 DKK
2013256.204 DKK
2012-26.218 DKK

Likviditetsgrad

503 %

-57%
God

Afkastningsgrad

-4 %

+11%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

86 %

-8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.825’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-46’ DKK

+19%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.245’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -46’
  -16’
  -8’
  -
  -70’
  36’
  -5’
  -
  31’
  -39’
  -
  -39’
  -2’
  -37’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  580’
  580’
  -
  -
  -
  1.245’
  -
  1.245’
  1.825’
  125’
  1.335’
  118’
  -
  1.578’
  -
  1.578’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  137’
  -
  26’
  85’
  247’
  1.825’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Tandlæge Lars Rossel Holding ApS 28.01.2016
TANDLÆGE LARS ROSSEL ApS 30.06.2006 27.01.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Nygårds Plads 3B · DK-2605 Brøndby 30.06.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
862300 Praktiserende tandlæger 01.01.2008
851310 Praktiserende tandlæger 01.11.2006 31.12.2007
980000 Uoplyst 30.06.2006 31.10.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-06-25 25.06.2018
2016-01-28 28.01.2016 24.06.2018
2012-01-19 19.01.2012 27.01.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.06.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 19.01.2012

Direktører

Navn Fra Til
Lars Hovmand Rossel 30.06.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Hovmand Rossel 30.06.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Tandlæge Lars Rossel Holding ApS

Nygårds Plads 3
2605 Brøndby

CVR

29638306

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2006

P-nummer

1012402887

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

862300
Praktiserende tandlæger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde ejerandele i et tandlægeselskab

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-