JESPER NIEBUHR HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. nov. 2006
 • CVR 28673639

Virksomheden JESPER NIEBUHR HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 30. november 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.000 DKK, mens den i 2022 var på -6.377 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -118.107 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-118’ DKK

+82%

Egenkapital

-577’ DKK

-26%

Omsætning

-

Resultat før skat

-118’ DKK

+82%

Årets resultat

2023-118.107 DKK
2022-674.188 DKK
2021173.803 DKK
2020-68.568 DKK
2019-284.751 DKK
2018169.209 DKK
201717.777 DKK
2016-66.255 DKK
2015253.843 DKK
2014222.514 DKK
2013-26.496 DKK
2012-7.090 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-81%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-3.911 %

+48%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-322.444 %

+40%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

+111%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-10%

Gældsforpligtelser

327’ DKK

+40%

Tilgodehavende

0 DKK

+111%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -19’
  -
  -19’
  -118’
  -
  -118’
  -
  -118’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  0
  125’
  -702’
  -
  -
  -577’
  -
  -577’
  -
  250’
  -
  -
  -
  -
  246’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  81’
  0

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JESPER NIEBUHR HOLDING ApS 30.11.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Risumvej 26 · DK-8600 Silkeborg 02.10.2023
Risumvej 26 · DK-8600 Silkeborg 27.01.2016 01.10.2023
Øster Bordingstræde 5 · DK-8600 Silkeborg 14.01.2008 26.01.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2012
980000 Uoplyst 30.11.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-11-30 30.11.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.11.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 30.11.2006

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Dahl Niebuhr 30.11.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Dahl Niebuhr 30.11.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JESPER NIEBUHR HOLDING ApS

Risumvej 26
8600 Silkeborg

CVR

28673639

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. november 2006

P-nummer

1012840779

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, udøve ejerbeføjelser og drive formueforvaltning i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej