KLINKE KOMPAGNIET ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jan. 2005
 • CVR 28311753

Virksomheden KLINKE KOMPAGNIET ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer" og har adresse i Glostrup. De blev etableret i 3. januar 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -650.489 DKK, mens den i 2021 var på 964.296 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.020.574 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Lena Rassing.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2.021’ DKK

-853%

Egenkapital

1.967’ DKK

-51%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.903’ DKK

-613%

Årets resultat

2022-2.020.574 DKK
2021-211.943 DKK
2020-173.116 DKK
201912.105 DKK
20181.331.000 DKK
20171.882.522 DKK
20161.306.981 DKK
2015816.450 DKK
2014877.249 DKK
2013233 DKK
2012-443.681 DKK

Likviditetsgrad

178 %

-41%
God

Afkastningsgrad

-45 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

49 %

-29%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.032’ DKK

-30%

Bruttofortjeneste

-650’ DKK

-167%

Gældsforpligtelser

2.065’ DKK

+15%

Tilgodehavende

3.686’ DKK

-32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -650’
  -1.145’
  -14’
  -
  -1.810’
  -
  -
  -
  -
  -1.903’
  -
  -1.903’
  -118’
  -2.021’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  38’
  -
  38’
  -
  -
  -
  309’
  346’
  2.429’
  1.095’
  -
  88’
  28’
  3.686’
  4.032’
  125’
  1.842’
  -
  -
  1.967’
  -
  1.967’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  120’
  383’
  2.065’
  4.032’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KLINKE KOMPAGNIET ApS 03.01.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Ejby Industrivej 80 · DK-2600 Glostrup 31.03.2007
Gadstrupparken 25 · DK-4621 Gadstrup 01.01.2007 30.03.2007
Gadstrupparken 25 · DK-4621 Gadstrup 03.01.2005 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
467310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer 01.01.2008
515310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer 07.08.2007 31.12.2007
454310 Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed 04.02.2005 06.08.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-23 23.06.2020
2007-03-31 31.03.2007 22.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 03.01.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 23.06.2020
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening 31.03.2007 22.06.2020

Direktører

Navn Fra Til
Lena Rassing 03.01.2005
Søren Hansen 03.01.2005 31.05.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lena Rassing 03.01.2005
Søren Hansen 03.01.2005 31.05.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KLINKE KOMPAGNIET ApS

Ejby Industrivej 80
2600 Glostrup

CVR

28311753

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. januar 2005

P-nummer

1011031540

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

467310
Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive engros- og detailhandel med fliser og klinker og dermed beslægtet aktivitet

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Nej