VICTORY OFFSET ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. sep. 2003
 • CVR 27332803

Virksomheden VICTORY OFFSET ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Erslev. De blev etableret i 2. september 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -22.956 DKK, mens den i 2022 var på -293.146 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 95.923 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

96’ DKK

+119%

Egenkapital

1.817’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

123’ DKK

+121%

Årets resultat

202395.923 DKK
2022-509.819 DKK
2021158.052 DKK
2020-9.222 DKK
201948.907 DKK
20181.445.880 DKK
2017-82.501 DKK
2016244.369 DKK
2015274.491 DKK
2014434.805 DKK
2013307.040 DKK
2012277.457 DKK

Likviditetsgrad

10.843 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+92%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.824’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-23’ DKK

+92%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

759’ DKK

+501%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -23’
  -
  -
  -
  -23’
  163’
  -17’
  -
  146’
  123’
  -
  123’
  -27’
  96’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.065’
  1.065’
  -
  -
  -
  47’
  64’
  759’
  1.824’
  125’
  1.570’
  122’
  -
  1.817’
  -
  1.817’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  7’
  1.824’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VICTORY OFFSET ApS 02.09.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Sundbyvej 185 · DK-7950 Erslev 28.01.2021
Sundbyvej 185 · DK-7950 Erslev 16.07.2019 27.01.2021
Sundbyvej 185 · DK-7950 Erslev 10.01.2006 15.07.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 29.12.2020
980000 Uoplyst 02.09.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-01-10 10.01.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 02.09.2003

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.01.2006

Direktører

Navn Fra Til
Johannes Lund Larsen 02.09.2003

Reelle ejere

Navn Fra Til
Johannes Lund Larsen 27.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VICTORY OFFSET ApS

Sundbyvej 185
7950 Erslev

CVR

27332803

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. september 2003

P-nummer

1010083024

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel, investering og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-