FRANK BORG HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. mar. 2002
 • CVR 26554942

Virksomheden FRANK BORG HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gilleleje. De blev etableret i 25. marts 2002 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.183 DKK, mens den i 2021 var på -13.078 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -12.716 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-13’ DKK

-101%

Egenkapital

2.316’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-13’ DKK

-101%

Årets resultat

2022-12.716 DKK
2021855.752 DKK
202089.764 DKK
2019503.030 DKK
2018263.450 DKK
2017285.378 DKK
2016208.599 DKK
201597.478 DKK
201465.740 DKK
2013-250.845 DKK
201255.525 DKK

Likviditetsgrad

7.203 %

+319%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+43%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.334’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+45%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.289’ DKK

+319%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -105’
  -
  -105’
  -13’
  -
  -13’
  -
  -13’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.045’
  1.045’
  -
  -
  -
  -
  683’
  1.289’
  2.334’
  125’
  1.366’
  274’
  -
  2.316’
  -
  2.316’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  18’
  2.334’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FRANK BORG HOLDING ApS 25.03.2002

Adresse

Adresse Fra Til
Helsingevej 8H · DK-3250 Gilleleje 08.04.2022
Helsingevej 8H · DK-3250 Gilleleje 21.03.2022 07.04.2022
Helsingevej 8H · DK-3250 Gilleleje 26.05.2020 20.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.04.2002 31.12.2007
980000 Uoplyst 25.03.2002 11.04.2002

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-06-03 03.06.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 25.03.2002

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 03.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Frank Borg Petersen 25.03.2002

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frank Borg Petersen 25.03.2002

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FRANK BORG HOLDING ApS

Helsingevej 8
3250 Gilleleje

CVR

26554942

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. marts 2002

P-nummer

1009046123

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

fb@trio-el.dk

Telefon

40106033

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investerings- og håndværksvirksomhed samt entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-