SCAN-DESIGN. AALBORG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jun. 1998
 • CVR 21004081

Virksomheden SCAN-DESIGN. AALBORG ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med bøger, papir og papirvarer" og har adresse i Løgstør. De blev etableret i 26. juni 1998 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.201.722 DKK, mens den i 2021 var på 1.199.987 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 75.129 DKK.

Medarbejderstaben består af 6 personer, hvor direktionen bl.a. består af Flemming Christiansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

75’ DKK

-60%

Egenkapital

602’ DKK

-6%

Omsætning

-

Resultat før skat

100’ DKK

-58%

Årets resultat

202275.129 DKK
2021185.932 DKK
2020105.405 DKK
2019-65.428 DKK
2018-3.236 DKK
201721.720 DKK
201677.285 DKK
2015-145.703 DKK
2014-34.080 DKK
201385.906 DKK
2012-26.183 DKK

Likviditetsgrad

183 %

-6%
God

Afkastningsgrad

8 %

-56%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

46 %

-7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.317’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

1.202’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.310’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.202’
  -1.085’
  -5’
  -
  111’
  -
  -
  -
  -
  100’
  -
  100’
  -25’
  75’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  -
  -
  -
  7’
  129’
  892’
  -
  68’
  197’
  1.310’
  1.317’
  125’
  359’
  118’
  -
  602’
  -
  602’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  498’
  181’
  715’
  1.317’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SCAN-DESIGN. AALBORG ApS 26.06.1998

Adresse

Adresse Fra Til
Blekingevej 13 · DK-9670 Løgstør 29.04.2020
Vandmanden 12A · DK-9200 Aalborg SV 18.12.2019 28.04.2020
Vandmanden 12A · DK-9200 Aalborg SV 03.09.2019 17.12.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
464920 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer 01.01.2008
514745 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer 01.01.1999 31.12.2007
524700 Bog- og papirhandlere 26.06.1998 31.12.1998

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-05-09 09.05.2017
2003-10-15 15.10.2003 08.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 26.06.1998

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en af direktørerne. 15.10.2003

Direktører

Navn Fra Til
Flemming Christiansen 29.03.2022
Anders Christiansen 09.05.2017 29.03.2022
Flemming Christiansen 26.06.1998 09.05.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jytte Christiansen 01.07.1998

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SCAN-DESIGN. AALBORG ApS

Blekingevej 13
9670 Løgstør

CVR

21004081

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juni 1998

P-nummer

1006239688

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • AKTIV VIKARSERVICE ApS
 • HomeView Aps

Branchekode

464920
Engroshandel med bøger, papir og papirvarer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er produktion, køb og salg af grafiske produkter samt finansiering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en af direktørerne.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

6

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-