FONDEN LO-SKOLEN HELSINGØR

NORMAL
 • EFO
 • Etableret 23. feb. 1968
 • CVR 19765318

Virksomheden FONDEN LO-SKOLEN HELSINGØR befinder sig i branchen "Anden undervisning i.a.n." og har adresse i Helsingør. De blev etableret i 23. februar 1968 og er af virksomhedstypen Erhvervsdrivende fond.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 50.565.457 DKK, mens den i 2021 var på 19.801.719 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.842.153 DKK.

Medarbejderstaben består af 20 personer, hvor direktionen bl.a. består af Søren Haugaard. I bestyrelsen sidder 9 personer, som ledes af bestyrelsesformand Helle Lizette Risgaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.842’ DKK

-48%

Egenkapital

139.073’ DKK

+2%

Omsætning

83.562’ DKK

+138%

Resultat før skat

3.572’ DKK

-39%

Årets resultat

20222.842.153 DKK
20215.478.136 DKK
2020-11.458.407 DKK
2019-1.436.589 DKK
20184.571.295 DKK
20174.447.777 DKK
20163.114.505 DKK
20151.614.237 DKK
2014-5.755.449 DKK
2013-6.077.816 DKK
2012-2.257.402 DKK

Likviditetsgrad

88 %

Svag

Afkastningsgrad

2 %

+36%
Svag

Soliditetsgrad

63 %

+3%
God

Overskudsgrad

4 %

-44%
Tilfredsst.

Balance

220.163’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

50.565’ DKK

+155%

Gældsforpligtelser

78.366’ DKK

-6%

Tilgodehavende

9.552’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  83.562’
  50.565’
  -43.565’
  -3.503’
  -
  3.498’
  1.250’
  -1.175’
  -
  75’
  3.572’
  -
  3.572’
  -730’
  2.842’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  19.232’
  -
  204.936’
  -
  -
  510’
  5.676’
  210.612’
  729’
  4.433’
  -
  232’
  2.230’
  9.552’
  220.163’
  50.000’
  89.073’
  -
  -
  139.073’
  -
  139.073’
  2.724’
  2.724’
  47.695’
  -
  -
  2.861’
  67.517’
  -
  -
  1.175’
  -
  2.032’
  3.832’
  10.849’
  220.163’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FONDEN LO-SKOLEN HELSINGØR 25.03.2008
LO-SKOLEN 23.02.1968 24.03.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Erling Jensens Vej 1 · DK-3000 Helsingør 12.11.2019
Gl Hellebækvej 70 · DK-3000 Helsingør 05.11.2019 11.11.2019
Gl Hellebækvej 70 · DK-3000 Helsingør 25.03.2008 04.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
855900 Anden undervisning i.a.n. 01.01.2008
804220 Folkehøjskoler 23.02.1968 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-12-17 17.12.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000.000 DKK 10.01.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. 17.12.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Birte Flæng Møller 11.05.2023
Henrik Werner Petersen 11.05.2023
Lene Krabbe Dahl 31.10.2022

Direktører

Navn Fra Til
Søren Haugaard 01.04.2022
Birgit Kim Ingvaldsen 01.11.2019 31.03.2022
Jens Christian Bærentsen 15.05.2019 31.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FONDEN LO-SKOLEN HELSINGØR

Erling Jensens Vej 1
3000 Helsingør

CVR

19765318

Virksomhedstype

Erhvervsdrivende fond

Stiftet

23. februar 1968

P-nummer

1001516269

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

855900
Anden undervisning i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

49280900

Hjemmeside

-

Formål

Fonden, der er en selvejende, erhvervsdrivende institution, har til formål at eje ejendommen matr.nr. 61 a og 61 u Helsingørs Købstads overdrev beliggende Gl. Hellebækvej 70, Helsingør, samt - direkte eller gennem helt eller delvist ejede selskaber - på kommerciel basis - at udvikle, udbyde og gennemføre undervisnings- og kursusvirksomhed for voksne, herunder for fagbevægelsens medlemmer, tillidsvalgte og ansatte, - at drive virksomhed med konferencer, kurser og mødeaktivitet samt - at drive virksomhed med andre relevante aktiviteter i forhold til interesserede kundegrupper.

Tegningsregel

Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

50.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

20

Reklamebeskyttelse

Ja