NØRREHUS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. okt. 1995
 • CVR 18887746

Virksomheden NØRREHUS ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Sønderborg. De blev etableret i 24. oktober 1995 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -15.350 DKK, mens den i 2021 var på -14.773 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -333.415 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-333’ DKK

-366%

Egenkapital

2.379’ DKK

-12%

Omsætning

-

Resultat før skat

-333’ DKK

-366%

Årets resultat

2022-333.415 DKK
2021-71.603 DKK
202020.116 DKK
201959.807 DKK
2018-47.027 DKK
201762.052 DKK
201678.165 DKK
2015-96.994 DKK
201454.889 DKK
2013-12.083 DKK
201291.011 DKK

Likviditetsgrad

1.037 %

+17%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.389’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

104’ DKK

+17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -
  31’
  -349’
  -
  -318’
  -333’
  -
  -333’
  -
  -333’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.285’
  2.285’
  -
  -
  -
  -
  104’
  104’
  2.389’
  200’
  2.179’
  -
  -
  2.379’
  -
  2.379’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  10’
  2.389’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NØRREHUS ApS 24.10.1995

Adresse

Adresse Fra Til
Nybølvej 4 · DK-6400 Sønderborg 10.11.2011
Nybølvej 4 · DK-6400 Sønderborg 24.10.1995 09.11.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.01.2008
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt 24.10.1995 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-06-27 27.06.2022
1995-10-24 24.10.1995 26.06.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 03.11.1995

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.10.1995

Direktører

Navn Fra Til
Elsebeth Kold 24.10.1995

Reelle ejere

Navn Fra Til
Elsebeth Kold 24.10.1995

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NØRREHUS ApS

Nybølvej 4
6400 Sønderborg

CVR

18887746

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. oktober 1995

P-nummer

1003601632

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i værdipapirer og fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller