REVISION SØREN HOLT-NIELSEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. maj 1993
 • CVR 16967408

Virksomheden REVISION SØREN HOLT-NIELSEN ApS befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Faxe. De blev etableret i 14. maj 1993 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 638 DKK, mens den i 2022 var på 2.448 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2.909 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Søren Holt-Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

+89%

Egenkapital

268’ DKK

-14%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

+89%

Årets resultat

2023-2.909 DKK
2022-26.966 DKK
20211.267 DKK
202019.557 DKK
2019-9.686 DKK
2018-18.489 DKK
201724.458 DKK
2016576.850 DKK
201530.640 DKK
201437.611 DKK
2013-37.254 DKK
2012-3.062 DKK

Likviditetsgrad

143.654 %

+172%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

269’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

1’ DKK

-74%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

269’ DKK

-14%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1’
  -
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -
  -7’
  -4’
  -
  -4’
  -1’
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  190’
  269’
  269’
  125’
  103’
  40’
  -
  268’
  -
  268’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  269’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
REVISION SØREN HOLT-NIELSEN ApS 02.04.2012
REVISIONSFIRMAET SØREN HOLT-NIELSEN. STORE HEDDINGE ApS 14.05.1993 01.04.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Granvej 2 · DK-4640 Faxe 01.01.2007
Granvej 2 · DK-4640 Faxe 12.10.2006 31.12.2006
Rønnedevej 41C · DK-4640 Faxe 14.05.1993 11.10.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.01.2008
741200 Revisions- og bogføringsvirksomhed 14.05.1993 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-04-02 02.04.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 26.09.1997
200.000 DKK 18.05.1993 25.09.1997

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 02.04.2012

Direktører

Navn Fra Til
Søren Holt-Nielsen 14.05.1993

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Holt-Nielsen 14.05.1993

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

REVISION SØREN HOLT-NIELSEN ApS

Granvej 2
4640 Faxe

CVR

16967408

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. maj 1993

P-nummer

1005851224

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

20272057

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-