EVA-MARIE FINANS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jun. 1990
 • CVR 14244573

Virksomheden EVA-MARIE FINANS ApS befinder sig i branchen "Tøjforretninger" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 7. juni 1990 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -9.709 DKK, mens den i 2022 var på -10.221 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 158.004 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

158’ DKK

+145%

Egenkapital

1.479’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

159’ DKK

+146%

Årets resultat

2023158.004 DKK
2022-348.020 DKK
2021396.391 DKK
2020200.830 DKK
2019180.092 DKK
20184.600 DKK
201771.656 DKK
2016-39.773 DKK
2015238.481 DKK
2014101.163 DKK
201350.978 DKK
2012163.754 DKK

Likviditetsgrad

1.143 %

-9%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+14%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.621’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

+5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.621’ DKK

+10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  324’
  -155’
  -
  169’
  159’
  -
  159’
  -1’
  158’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  1.621’
  1.621’
  125’
  1.354’
  -
  -
  1.479’
  -
  1.479’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  142’
  1.621’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EVA-MARIE FINANS ApS 24.06.1999
MANON ApS 07.06.1990 23.06.1999

Adresse

Adresse Fra Til
Jagtvej 200 · DK-2100 København Ø 02.01.2018
Svend Trøsts Vej 7 · DK-1912 Frederiksberg C 11.01.2017 01.01.2018
Svend Trøsts Vej 7 · DK-1912 Frederiksberg C 17.06.2015 10.01.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
477110 Tøjforretninger 01.01.2008
702030 Anden udlejning af boliger 17.12.2007 31.12.2007
524230 Herre- og dametøjsforretninger (blandet) 07.06.1990 16.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-11 11.12.2019
2015-06-15 15.06.2015 10.12.2019
2009-11-03 03.11.2009 14.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 18.12.1996
80.000 DKK 14.06.1990 17.12.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 11.12.2019
Selskabet tegnes af een eller flere direktører. 03.11.2009 10.12.2019

Direktører

Navn Fra Til
Eva-Marie Wilken 07.06.1990

Reelle ejere

Navn Fra Til
Eva-Marie Wilken 17.12.1996

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EVA-MARIE FINANS ApS

Jagtvej 200
2100 København Ø

CVR

14244573

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. juni 1990

P-nummer

1005641638

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

477110
Tøjforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mariesverden@pc.dk

Telefon

20922655

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueadministration samt udlejning af fast ejendom

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-