MW-TRANSPORT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. dec. 1986
 • CVR 10551676

Virksomheden MW-TRANSPORT ApS befinder sig i branchen "Vejgodstransport" og har adresse i Haderslev. De blev etableret i 18. december 1986 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 228.205 DKK, mens den i 2021 var på 181.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 264.957 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

265’ DKK

+12%

Egenkapital

-23’ DKK

+92%

Omsætning

72’ DKK

Resultat før skat

265’ DKK

+12%

Årets resultat

2022264.957 DKK
2021236.958 DKK
2020158.180 DKK
2019126.135 DKK
2018193.638 DKK
201758.533 DKK
2016-18.362 DKK
2015-364.340 DKK
2014-79.912 DKK
2013-97.692 DKK
2012103.645 DKK

Likviditetsgrad

88 %

+417%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-14 %

+97%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

163’ DKK

+178%

Bruttofortjeneste

228’ DKK

+26%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

163’ DKK

+178%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  72’
  228’
  -
  -
  -
  -
  45’
  -
  -
  45’
  265’
  -
  265’
  -
  265’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  163’
  163’
  163’
  200’
  -223’
  -
  -
  -23’
  -
  -23’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  47’
  186’
  163’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MW-TRANSPORT ApS 28.09.1993
MARSTRUP GLASMONTERING ApS 18.12.1986 27.09.1993

Adresse

Adresse Fra Til
Fjordagervej 40B · DK-6100 Haderslev 01.11.2018
Fjordagervej 40 · DK-6100 Haderslev 01.01.2007 31.10.2018
Fjordagervej 40 · DK-6100 Haderslev 18.12.1986 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
494100 Vejgodstransport 01.01.2008
602410 Vognmandsvirksomhed 18.12.1986 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-01-06 06.01.2023
1996-11-28 28.11.1996 05.01.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
201.000 DKK 06.01.2023
200.000 DKK 09.12.1996 05.01.2023
100.000 DKK 27.09.1993 08.12.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 28.11.1996

Direktører

Navn Fra Til
Bjarne Nielsen 18.12.1986 27.09.1993
Mads Wiese 18.12.1986

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads Wiese 18.12.1986

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MW-TRANSPORT ApS

Fjordagervej 40
6100 Haderslev

CVR

10551676

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. december 1986

P-nummer

1000095257

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

494100
Vejgodstransport

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

40452413

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed, speditionsvirksomhed, handel og finansiering

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

201.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-