Visma Rating - GDPR og behandling af persondata

Hos Visma Rating behandler vi udelukkende data fra Det Centrale Virksomhedsregisters offentlige data, i henhold til Lov om Det Centrale Virksomhedsregister.

Denne data behandles i henhold til Den Europæiske Persondataforordnings Art. 6 stk. (e) og (f). Persondata behandles udelukkende til entydig identifikation af den juridiske enhed.

Vi behandler følgende persondata i Visma Rating: Navn, adresse, email samt telefonnummer, hvis disse er anført i Det Centrale Virksomhedsregister.

Behandlingen kommunikeres ikke til de registrerede på baggrund af Art 14 stk. 5.

Alle personoplysninger vil til enhver tid være offentligt tilgængelig på Vismarating.dk.

Enhver der er registreret, kan til enhver tid kontakte support@dinero.dk for rettelser til, eller indsigt i, denne data.

Fællesskabet har i alt givet 367.984 bedømmelser