KIBÆK BYGGECENTER ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jun. 1977
 • CVR 82529918

Virksomheden KIBÆK BYGGECENTER ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Karup J. De blev etableret i 24. juni 1977 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -32.347 DKK, mens den i 2022 var på -27.407 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -70.382 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-70’ DKK

+5%

Egenkapital

1.038’ DKK

-11%

Omsætning

-

Resultat før skat

-90’ DKK

+6%

Årets resultat

2023-70.382 DKK
2022-74.014 DKK
2021262.347 DKK
2020-36.323 DKK
201945.095 DKK
201829.742 DKK
2017130.454 DKK
2016-47.106 DKK
2015170.292 DKK
201433.804 DKK
2013105.194 DKK
2012-97.767 DKK

Likviditetsgrad

1.753 %

-50%
God

Afkastningsgrad

-3 %

-29%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.100’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-32’ DKK

-18%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.100’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -32’
  -
  -
  -
  -32’
  25’
  -82’
  -
  -57’
  -90’
  -
  -90’
  -19’
  -70’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  61’
  1.100’
  1.100’
  125’
  853’
  60’
  -
  1.038’
  -
  1.038’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  63’
  1.100’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KIBÆK BYGGECENTER ApS 24.06.1977

Adresse

Adresse Fra Til
Ravnsbjergparken 15 · DK-7470 Karup J 01.01.2007
Ravnsbjergparken 15 · DK-7470 Karup J 24.06.1977 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.01.2008
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt 24.06.1977 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-09-23 23.09.2017
1999-09-07 07.09.1999 22.09.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.09.1999
225.000 DKK 01.06.1999 14.09.1999
200.000 DKK 24.01.1997 31.05.1999

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 07.09.1999

Direktører

Navn Fra Til
Børge Jensen Eskildsen 24.06.1977

Reelle ejere

Navn Fra Til
Børge Jensen Eskildsen 24.06.1977

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KIBÆK BYGGECENTER ApS

Ravnsbjergparken 15
7470 Karup J

CVR

82529918

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. juni 1977

P-nummer

1006878634

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueadministration.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-